suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att uträtta ärenden vid samservicepunkten

Vid servicepunkten kan du uträtta flertalet ärenden med kommunens och statens myndigheter. På kontoret når du kommunens, FPA:s, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas, polisens tillståndsförvaltnings, arbets- och näringstjänsterna och skatteförvaltningens tjänster. Vid servicepunkten får du även råd om den offentliga förvaltningens tjänster och om hur de används. Servicepunkten kan även vara röstningsställe. Servicepunkten kallades tidigare samservicekontor.  

Servicepunkternas serviceutbud varierar från kontor till kontor. På landsbygden med gles befolkning erbjuder servicepunkten ofta kommunens egna tjänster och statens myndigheters tjänster. På servicepunkten kan även organisationer och företag erbjuda sina tjänster. I större städer kan till exempel polisen, FPA och arbets- och näringsbyrån ha egna kontor där du kan uträtta dina ärenden. 

På servicepunkten kan du sköta dina ärenden elektroniskt med hjälp av de datorer som kunderna har tillgång till och du får råd i hur e-tjänsterna används. Du kan även uträtta dina ärenden med en servicerådgivare och få hjälp med att uträtta dina ärenden. På punkterna kan myndigheternas egna tjänstemän hålla jour eller också kan du träffa dem oftare via en videoförbindelse eller genom att boka tid. Servicepunkten håller oftast öppet åtminstone klockan 9–16 vardagar. Många servicepunkter har längre öppettider. På sommaren kan öppettiden vara kortare.

Du hittar närmaste servicepunkt på Suomi.fi: Servicepunkterna.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 29.1.2024