suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Digistöd

Via digistödet kan du få råd och hjälp om användningen av datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller andra mobila enheter samt elektroniska tjänster. Stödet kan bestå av kurser i användningen av enheter eller tjänster, rådgivningstillfällen eller personlig hjälp. 

Olika myndigheter hjälper med användningen av myndigheternas egna webbtjänster. Många som tillhandahåller digistöd, till exempel bibliotek och föreningar, ger råd om både myndighetstjänster och andra elektroniska ärenden. För att kunna uträtta ärenden för någon annan behövs en fullmakt.


Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 20.12.2023