suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vad är Suomi.fi-identifikation?

Suomi.fi-identifikation är en gemensam tjänst för stark autentisering inom den offentliga förvaltningens e-tjänster som du kan använda för att logga in i finländska elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen. 

Identifikationen används i alla tjänster där användarens identitet måste kontrolleras. Det är datasäkert att använda e-tjänster när du har identifierat dig.

Videor på teckenspråk


Uppdaterad: 1.11.2022