suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Körkort och tillstånd

Du behöver ett körkort för att framföra ett motorfordon. Körkorten har delats in i olika klasser. Klassen bestämmer vilket fordon du kan framföra. Du kan till exempel inte köra lastbil med ett personbilskörkort.

Körkort för personbil

För att få körkort för personbil ska du

  1. skaffa ett körkortstillstånd från Ajovarmas serviceställe, Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) e-tjänst eller din bilskola 
  2. få tillräckligt med förarundervisning via bilskolan eller av en lärare med undervisningstillstånd
  3. avlägga teoriutbildningen Utbildning för det första körkortet om du inte tidigare avlagt den
  4. gå riskutbildningen 
  5. avlägga förarexamen.

Efter att du har avlagt förarexamen får du examensintyget och senare även ditt körkort per post. Körkortet gäller vanligtvis i femton år och måste sedan förnyas.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 10.12.2019