suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Första körkortet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Efter att tillståndet beviljats kan du boka tid för att avlägga förarexamen. Tillståndet ska vara i kraft när du avlägger proven för förarexamen.

I tjänsten beviljas körkortstillstånd som är giltigt i tre år. Efter att tillståndet beviljats kan du boka tid för att avlägga förarexamen. Tillståndet ska vara i kraft när du avlägger proven för förarexamen.

Du kan ansöka om det första körkortet i e-tjänsten om du inte har ett tidigare finskt eller utländskt körkort och uppfyller villkoren för att använda tjänsten.

Till din e-postadress skickas en bekräftelse på det beviljade körkortstillståndet och senare resultatet av proven som du avlagt för förarexamen, om du sparar din e-postadress i sektionen Mina uppgifter i tjänsten Mina ärenden. Lägg till din e-postadress innan du börjar använda tjänsten Första körkortet.

https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/forsta-korkortet

Gör så här

  1. Beställning

Ansök om det första körkortet i tjänsten Mina ärenden.

2. Betalning

Betala beställningen (20 e). Efter betalningen måste du boka tid för att avlägga proven för förarexamen hos Traficoms tjänsteleverantör Ajovarma. Då ska tillståndet vara i kraft. Det tas ut en separat avgift för proven.

3. avläggande av förarexamen och postning av kort

Du får körkortet på posten cirka fyra vardagar efter att du avlagt förarexamen.

För vem och på vilka villkor

Du ska inte ha ett tidigare körkort som utfärdats i Finland eller utomlands.

Du är inte skyldig att använda alkolås när du kör.

Du har inte meddelats körförbud.

För ansökan om körkort ska det finnas ett fotografi och en aktuell namnteckning i elektroniskt format i myndighetsregistret. Du ser det foto och den namnteckning som finns efter att du har loggat in i tjänsten. Det finns ett foto och en namnteckning i tjänsten om du har ett giltigt pass eller identitetskort.

Genom att använda e-tjänsten ger du ditt samtycke till att det foto och den namnteckning som finns i Traficoms bildregister eller i polisens bildregister för pass och identitetskort används på ditt körkort.

Din permanenta adress finns i Fastlandsfinland.

Körkort skickas till kundens officiella adress på det finländska fastlandet som finns i befolkningsdatasystemet. Om dina adressuppgifter är felaktiga ska du innan du betalar tjänsten uppdatera dem med Postis och Magistraternas gemensamma tjänst Flyttanmälan på adressen https://www.posti.fi/flyttanmalan/

Du kan identifiera dig i tjänsten med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 21.6.2021