suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmaktsärenden

Avgränsa listan


Vad söker du efter

444 fullmaktsärenden

 • Anmälan med anknytning till rörelser som utför installation, service och besiktning av räddningsväsendets anordningar och deras ansvarspersoner samt ansökan om behörigheter

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • anmälan ärenden med anknytning till verksamhet som utförs av rörelser som behandlar räddningsväsendets anläggningar och rörelsens ansvarspersoner
  • ansökan om behörighet för ansvarspersoner vid rörelser som behandlar räddningsväsendets anläggningar.
 • Anmälan med anknytning till verksamhet inom kylbranschen och ansvarspersoner samt ansökan om behörigheter

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • anmäla ärenden med anknytning till verksamhet inom kylbranschen och rörelsens ansvarspersoner
  • ansökan om behörighet för ansvarspersoner inom kylbranschen.
 • Anmälan om djursjukdomar och användning av mikrobläkemedel

  Fullmaktsärende
  person
  Naturresurser, djur och växter
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren för fullmaktsgivarens räkning anmäla djursjukdomar samt användning och överlåtelse av mikrobläkemedel.
 • Anmälan om egenkontroll av fartyg och åtgärdade besiktningsbrister

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Transportmedel
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en anmälan om egenkontroll över besiktning av ett fartyg samt anmäla brister som har konstaterats vid besiktningen som åtgärdade.
 • Anmälan om enskilda avfallstransporter i ett internationellt avfallstransporttillstånd

  Fullmaktsärende
  företag
  Miljöfrågor
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar
  • anmäla information om enskilda avfallstransporter
  • granska information om tillstånd för avfallstransport och enskilda avfallstransporter.
 • Anmälan om flyttningar av punktskattepliktiga produkter

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Beskattning
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla flyttningar av punktskattepliktiga produkter och avvikande situationer som gäller dessa.
 • Anmälan om förmånsuppgifter

  Fullmaktsärende
  företag
  Förmåner
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande i samband med löneuppgifter:
  • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter och anmälningar om förmånsuppgifter
  • skicka anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
  • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
  • granska meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
  • granska fullmaktsgivarens arkiverade dokument.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Anmälan om förorening, saneringsbehov och sanering av mark och grundvatten

  Fullmaktsärende
  företag
  Miljöfrågor
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • lämna uppgifter om bedömningen av markens och grundvattnets föroreningsgrad och saneringsbehov
  • göra en anmälan och lämna uppgifter om sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten.
 • Anmälan om inspektionsuppgifterna för fabriksmätningarna av virke

  Fullmaktsärende
  företag
  Naturresurser, djur och växter
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden i anslutning till inspektionen över fabriksmätning av virke, såsom
  • skicka en anmälan om fabriksmätning på fabriksmätningsplatserna
  • ändra uppgifterna i anmälan om fabriksmätning
  • skicka uppgifter och utredningar om mätning av virke och egenkontroll
  • granska uppgifter om utförda inspektionsmätningar.
 • Anmälan om kabel på vägområde

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Trafiktillstånd
  1 e-tjänst
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd för anslutningstillstånd på landsvägen och uträtta ärenden som gäller anslutningstillstånd.
 • Anmälan om löneuppgifter

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Inkomst
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar i samband med löneuppgifter:
  • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter, anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar
  • skicka anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
  • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
  • granska meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
  • granska fullmaktsgivarens arkiverade dokument.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Anmälan om myndighetstillsyn av alkoholnäringen

  Fullmaktsärende
  företag
  Social- och hälsovård
  2 e-tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en anmälan om sin myndighetstillsyn av alkoholnäringen.
 • Anmälan om påverkanskommunikation

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningar om påverkanskommunikation (lobbning) och rådgivning inom påverkanskommunikation, såsom:
  • registreringsanmälan
  • verksamhetsanmälan
  • anmälan om avlägsnande.
 • Anmälan om reklam invid vägar

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Trafiktillstånd
  1 e-tjänst
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en anmälan om placering av reklam invid vägar för vägtrafikanter och uträtta ärenden som gäller anmälan.
 • Anmälan om störningar i finanssektorns verksamhet

  Fullmaktsärende
  företag
  Finansmarknaden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan en befullmäktigad på fullmaktsgivarens vägnar anmäla störningar och fel i finanssektorns tjänster.
 • Anmälan om uppgifter om sjötjänstgöring

  Fullmaktsärende
  företag
  Vattenfarkoster och fartyg
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla besättningens uppgifter om sjötjänstgöring.
 • Anmälan om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

  Fullmaktsärende
  företag
  Finansmarknaden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.
 • Anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling

  Fullmaktsärende
  företag
  Miljöfrågor
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en anmälan och lämna uppgifter om yrkesmässig avfallsinsamling.
 • Anmälan om återvinning av avfall i markbyggnad

  Fullmaktsärende
  företag
  Miljöfrågor
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en anmälan och lämna uppgifter om återvinning av avfall i markbyggnad.
 • Anmälning av ett anknutet ombud för investeringstjänster

  Fullmaktsärende
  företag
  Finansmarknaden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningar om anknutna ombud för investeringstjänster.