suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av uppgifter om tryckbärande anordningar

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla ändringar i anslutning till tryckbärande anordningar som ska registreras, såsom
  • utse en driftsövervakare eller reservövervakare för en tryckbärande anordning
  • byta ägare eller innehavare till en tryckbärande anordning
  • avregistrera en tryckbärande anordning eller meddela om ändring av dess placering.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.