suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av uppgifter om tryckbärande anordningar

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla ändringar i anslutning till tryckbärande anordningar som ska registreras, såsom
  • utse en driftsövervakare eller reservövervakare för en tryckbärande anordning
  • byta ägare eller innehavare till en tryckbärande anordning
  • avregistrera en tryckbärande anordning eller meddela om ändring av dess placering.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Regionförvaltningens e-tjänst