suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om inspektionsuppgifterna för fabriksmätningarna av virke

Fullmaktsärende
företag
Naturresurser, djur och växter
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden i anslutning till inspektionen över fabriksmätning av virke, såsom
  • skicka en anmälan om fabriksmätning på fabriksmätningsplatserna
  • ändra uppgifterna i anmälan om fabriksmätning
  • skicka uppgifter och utredningar om mätning av virke och egenkontroll
  • granska uppgifter om utförda inspektionsmätningar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.