suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av uppgifter om produktionsstödda bostäder

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om produktionsstödda bostäders hyror, bruksvederlag, ägare och bokslut samt upprätthålla produktionsstödda bostäders grunduppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.