suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om förmånsuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande i samband med löneuppgifter:
  • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter och anmälningar om förmånsuppgifter
  • skicka anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
  • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
  • skicka meddelanden.
Denna fullmakt omfattar också fullmakten Granskning av förmånsuppgifter.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.