suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om förmånsuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande i samband med löneuppgifter:
  • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter och anmälningar om förmånsuppgifter
  • skicka anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
  • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
  • granska meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
  • granska fullmaktsgivarens arkiverade dokument.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Inkomstregistret