suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stödboende för personer med utvecklingsstörning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

För klienter som bor i stödbostäder utarbetas en serviceplan och en stöd-/handledningsplan samt fattas ett beslut om stödtjänsten för boende. Serviceplanen justeras vid behov och stöd- och handledningsplanen uppdateras med minst ett halvårs mellanrum och alltid när det behövs.

Klienten ska vara förmögen att ta emot stödtjänster för boende.

Stödbehovet för personer med utvecklingsstörning t ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Stödbostad kan sökas av myndiga personer med utvecklingsstörning från Helsingfors eller par varav åtminstone den ena har en utvecklingsstörning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Stödboende ska ordnas för personer som behöver stöd för att bo självständigt eller vid övergången till självständigt boende. Med stödboende avses stödjande av boendet med social handledning och vid behov med annan socialservice.

Den kan också erbjudas till exempel rehabiliteringsklienter inom mentalvården och personer med missbruksproblem som behöver stöd i vardagliga funktioner och livskompetens.

Subventionerat boende kan ordnas i invånarens egen bostad eller i kommunens hyresbostäder, men tjänsten kan också erbjudas i andra slags bostäder. Stödbostäder erbjuds av offentliga och privata tjänsteleverantörer.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 17.9.2023