suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Vipu – jordbrukarnas webbtjänst

  • E-tjänst

Viputjänsten är en e-tjänst för jordbrukare, när du kan

  • uträtta ärenden elektroniskt och granska din egen gårds stödansökningsuppgifter och kartbilder.
  • fylla i och lämna in ansökan eller bemyndiga en rådgivare att fylla i ansökan för din räkning.
  • kontrollera och ändra gränserna för dina åkerskiftenanvända, se på uppgifter om basskiften och jordbruksskiften och utnyttja kartfunktionerna.
  • bl ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 27.4.2023