suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Kompensationsersättning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med kompensationsersättning är att trygga jordbruksproduktionens fortsättning trots de ogynnsamma klimatförändringarna som beror på det nordliga läget och att förhindra att jordbruksmarken förkastas från odlingsbruk genom att betala ut en ersättning för odlare i ogynnsamma områden och i bergstrakter.

Kompensationsersättningen gör det möjligt att hålla landsbygden öppen och omskött, främjar hållbara odlingssystem och jordbruksnaturens mångformighet med bestående gräs. Dessutom påverkar åtgärden en behärskad utveckling av antalet gårdar samt bevarandet av livskraftiga jordbruksenheter och bidrar på så sätt till att upprätthålla sysselsättningen på landsbygden och främja landsbygdsområdenas ekonomiska utveckling.

Kompensationsersättningen delas in i två olika ersättningar som betalas ut: 1. en delfinansierad andel där en nationell tilläggsdel ingår och 2. en nationell förhöjning för husdjursgårdar. Alla gårdar kan ansöka om det delfinansierade stödet. Husdjursersättningen kan endast ansökas av husdjursgårdar.

Gör så här

Ansök årligen om stödet i tjänsten Vipu eller på blankett 101B. Lämna blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlingen finns.

För vem och på vilka villkor

Kompensationsersättningen betalas ut till aktivodlare som efterföljer de kompletterande villkoren. Den som ansöker om stödet ska även ha minst 5 hektar ersättningsduglig jordbruksmark, minst 3 hektar inom skärgårdsområdet.

Stödbeloppet begränsas av begräsningen för träda och beloppet blir mindre då arealen blir större.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021