suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Kompensationsersättning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med kompensationsersättning är att trygga jordbruksproduktionens fortsättning trots de ogynnsamma klimatförändringarna som beror på det nordliga läget och att förhindra att jordbruksmarken förkastas från odlingsbruk genom att betala ut en ersättning för odlare i ogynnsamma områden och i bergstrakter.

Kompensationsersättningen gör det möjligt att hålla landsbygden öppen och omskött, främjar ...

Gör så här

Du kan ansöka om kompensationsersättning i Viputjänsten i maj–juni årligen, i ansökan om åkerstöd.

För vem och på vilka villkor

Du kan få kompensationsersättning, om du är aktiv jordbrukare och har minst fem hektar ersättningsberättigande jordbruksmark i din besittning.

Kompensationsersättning kan fås både i Fastlandsfinland och på Åland. Uppgifterna på denna sida gäller ersättning som betalas i Fastlandsfinland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 3.5.2023