suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

101A Gårdsbruksblankett

  • Utskrivbar blankett

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen, om det har blivit ändringar i uppgifterna eller om det finns fjäderfä eller hästar på gården.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 18.1.2023