suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

101A Gårdsbruksblankett

Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen, om det har blivit ändringar i uppgifterna eller om det finns fjäderfä eller hästar på gården.

Område: nationell


Blanketter

101A Gårdsbruksblankett
Blankett ID: 101A

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.