suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Allmänt hektarstöd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det allmänna hektarstödet betalas endast i stödregionerna C i norra Finland. Odlare som odlar jordbruksgrödor kan beviljas stödet.

Gör så här

Stödet ansöker man om årligen i tjänsten Vipu eller på blankett 101B. Lämna blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlingen finns.

För vem och på vilka villkor

Odlingen ska vara förenlig med de odlingsmetoder som används på orten med hänsyn till produktionsförhållandena.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021