suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Allmänt hektarstöd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Allmänt hektarstöd betalas i stödområde C i norra Finland utgående från arealen. Stöd kan fås för odling av jordbruksgrödor.

Gör så här

Du kan ansöka om stöd i maj-juni årligen i Viputjänsten, i samband med ansökan om åkerstöd.

För vem och på vilka villkor

Du kan få allmänt hektarstöd, om du är över 18 år och har minst fem hektar jordbruksmark. Jordbruksmarken ska berättiga till ersättning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 14.4.2023