suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Landsbygdsenheten

  • Serviceställe

Landsbygdsenheten betjänar dig i alla frågor som berör landsbygdsförvaltning och i stödfrågor. Landsbygdsenheten administrerar även en avbytarservice som fungerar i 16 kommuner.

Lovisa stad ansvarar för tjänster inom landsbygdsförvaltningen i östra Nyland. Till området hör städerna Vanda, Helsingfors, Lovisa och Borgå samt kommunerna Sibbo och Lappträsk.

Samarbetsområdet har kanslier i Lovisa oc ...

Besöksadress

Bäckasgränd 1 A
07880 Liljendal

Betjäningstider

måndag-torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–14.00

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Landbygdsombudsman
+358 440555338 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 10.11.2021