suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Hjortdjursskador på odling och djur

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan ansöka om ersättning för skador på odling och djur då skadorna orsakats av hjortdjur. Ersättning söks hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Med hjortdjur avses dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren.

  • Som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd.
  • Som skada på djur ersätts skada på husdjur.

Gör så här

Anmäl genast en skada på odling eller husdjur som orsakats av hjortdjur till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten. Du kan göra skadeanmälan antingen per telefon, med e-post eller på blankett 148. Det viktigaste är att landsbygdsnäringsmyndigheten får tillfälle att konstatera och värdera skadan så snabbt som möjligt.

Lämna in en skriftlig ansökan om ersättning (blankett 148) till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun. Lämna in ersättningsansökan inom en månad från det att värderingen av skadan färdigställdes.

För vem och på vilka villkor

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet gör en terrängundersökning av skadan som gäller odling eller djur där han eller hon konstaterar och värderar skadan samt upprättar ett värderingsinstrument över den. Utöver den som ansöker om ersättning kan också en företrädare för jaktvårdsföreningen närvara vid terrängundersökningen.

Ersättningen betalas till de sökande en gång om året av anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat. Om ersättningar inte kan betalas till fullt belopp p.g.a. budgeten, minskas ersättningsbeloppet till varje sökande i samma proportion.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 10.1.2022