suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

148 Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skada på odling och husdjur som orsakats av hjortdjur

  • Utskrivbar blankett

Med stöd av viltskadelagen (105/2009) kan du få ersättning för en skada som hjortdjur har orsakat på odling eller husdjur. För att få ersättning ska du efter att du upptäckt skadan utan dröjsmål göra ...

Blankettens leveransuppgifter

Landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, enaresamiska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.2.2022