suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Transportstöd för sockerbeta

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Transportstöd för sockerbetor betalas ut i hela landet. Stödet är ett de minimis-stöd, ett så kallat stöd av mindre betydelse.

Gör så här

Ansök om stödet med blankett 178 eller i Viputjänsten. Lämna blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlingen finns.

För vem och på vilka villkor

Du kan få stöd om du är kontraktsproducent av sockerbeta, har ingått odlingskontrakt om sockerbetor med ett sockerbruk och har levererat betor till sockerbruket under föregående år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021