suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

101D Gårdsbruksenhetens parter

  • Utskrivbar blankett

Blankett 101D är en basuppgiftsblankett för kunduppgifterna. Returnera blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen alltid då uppgifterna ändrats.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.1.2023