suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Stöd till unga jordbrukare

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Stöd till unga jordbrukare betalas i stödområde C i norra Finland på basis av åkerarealen för jordbruks-, trädgårds- och energigrödor.

Stödbeloppet baserar sig på den stödberättigande arealen.

Gör så här

Du kan ansöka om stöd i Viputjänsten i maj–juni årligen, i ansökan om åkerstöd.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Du kan få nationellt stöd till unga jordbrukare, om du är över 18 år och har minst 5 hektar jordbruksmark. Jordbruksmarken ska berättiga till ersättning.

När du första gången ansöker om stöd till unga jordbrukare får du vara högst 40 år och du ska uppfylla det utbildningskrav senast 31.8.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 3.5.2023