suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Stöd till unga jordbrukare

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Stödet till unga jordbrukare betalas endast ut i stödområde C i norra Finland. Stödet betalas ut i enlighet med branschen för jordbruksgrödorna.

Gör så här

Stödet ansöker man om årligen i tjänsten Vipu eller på blankett 101B. Lämna blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gården finns.

För vem och på vilka villkor

Den unga jordbrukaren får vara högst 40 år gammal vid första ansökan om stödet. Stödet betalas ut i högst fem år. Odlingen ska vara förenlig med de odlingsmetoder som används på orten med hänsyn till produktionsförhållandena.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021