suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

456 Uppgifter om den nya gårdsbruksenheten och behörighet att sköta ärenden som rör jordbrukarstöd

  • Utskrivbar blankett

Med blankett 456 kan du anmäla uppgifterna för en ny gårdsbruksenhet samt tilldela den primära odlaren behörighet att sköta ärenden. Fyll i blanketten och lämna in den till din kommuns landsbygdsnärin ...

Blankettens leveransuppgifter

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten för den kommun där din gårdsbruksenhet är belägen.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 3.1.2022