suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

456 Uppgifter om den nya gårdsbruksenheten och behörighet att sköta ärenden som rör jordbrukarstöd

  • Utskrivbar blankett

Med blankett 456 kan du anmäla uppgifterna för en ny gårdsbruksenhet samt tilldela den primära odlaren behörighet att sköta ärenden. Fyll i blanketten och lämna in den till din kommuns landsbygdsnärin ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.6.2020