suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

456 Uppgifter om den nya gårdsbruksenheten och behörighet att sköta ärenden som rör jordbrukarstöd

  • Utskrivbar blankett

Med blankett 456 kan du anmäla uppgifterna för en ny gårdsbruksenhet samt tilldela den primära odlaren behörighet att sköta ärenden. Fyll i blanketten och lämna in den till din kommuns landsbygdsnäringsmyndighet.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten för den kommun där din gårdsbruksenhet är belägen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 16.1.2023