suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Nordligt produktionsstöd för mjölk

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det nordliga produktionsstödet för mjölk betalas till mjölkproducenter inom stödregion C på basis av antalet liter mjölk.

Det nordliga produktionsstödet kan beviljas mjölkproducenter som har lämnat in anmälan om deltagande i systemet för produktionsstöd för mjölk. Du kan lämna in anmälan om deltagande med blankett 282 eller i Vipu-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Du kan beviljas nordligt produktionsstöd både för mjölk som levererats till ett mejeri och för mjölk som sålts direkt till konsumenterna.

Stöd för mejerimjölk betalas för mjölk som levererats till ett mejeri och som köpts upp och godkänts för marknadsföring. Mejerierna anmäler de mjölkmängder som köpts upp av producenterna till Livsmedelsverkets Mjölkregister. Kontrollera i Livsmedelsverkets lista att det mejeri du anlitar har förbundit sig vid systemet för produktionsstöd.

Stöd för direktförsäljningsmjölk betalas för mjölk som sålts direkt till konsumenterna eller för försäljning eller överföring av andra mjölkprodukter. Om du ansöker om produktionsstöd för direktförsäljningsmjölk ska du uppge den mjölkmängd som sålts direkt till konsumenterna på blankett 230.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021