suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

230 Ansökan om produktionsstöd för direktförsäljning av mjölk

  • Utskrivbar blankett

Den som ansöker om produktionsstöd för direktförsäljning av mjölk måste anmäla mängderna komjölk och komjölksprodukter som har sålts direkt till konsumenterna.

Utbetalningen av produktionsstöd för mjölk baserar sig på den anmälda produktionsinformationen.

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Lämna in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 22.6.2023