suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Avtalet om skötsel av jordbruksnatur och landskap främjar den biologiska mångfalden och landskapsvården. Det är fråga om ett femårigt miljöavtal.

Med hjälp av avtalet bevaras eller främjas mer värdefulla natur- eller landskapsvärden än normalt inom avtalsområdet. Avtalet inriktas på att bevara och öka växt- och djurarterna samt på områden och objekt som är viktiga med tanke på odlingslandskapet.

...

Gör så här

Du kan ansöka om avtalet i Viputjänsten i ansökan om åkerstöd.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Du kan ingå avtal, om du

  • är minst 18 år
  • är jordbrukare eller företräder en registrerad förening
  • har minst 0,3 hektar areal som lämpar sig för avtalet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 28.4.2023