suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

160 Ansökan om överföring av förbindelse/avtal

  • Utskrivbar blankett

Med blankett 160 ansöker man om överföring av förbindelse och avtal. Ansökningen ska lämnas in hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller närings-, trafik-, och miljöcentralen (NTM-centralen) inom 15 arbetsdagar från det att ägande‐/besittningsrätten överfördes.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.9.2023