suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Avtal om uppfödning av lantraser

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ersättning om uppfödning av lantraser betalas ut i hela landet för finskt boskap, finskt lantrastår, ålandsfår och kainuunharmas-får, finsk lantrasget, finsk häst och finsk lantrashöna.

Avtal kan ingås inom anslagen i statsbudgeten.

Gör så här

Avtal om uppfödning av lantraser kan årligen ansökas i Viptjänsten.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Ersättning för uppfödning av lantraser betalas ut för djur som tillhör Finlands ursprungliga djurarter. Avtalsdjuren ska ha intyg som visar deras härstamning.

Ersättningsbeloppet baserar sig på antalet djurenheter i avtalet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 19.12.2022