suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

254 Anmälan om fortplantning av ras i ett avtal om uppfödning av lantraser

  • Utskrivbar blankett

Gör efter avtalsperiodens slut en anmälan om användningen av dina avtalsdjur för fortplantning av rasen med denna blankett genom att skicka den till NTM-centralen.

Du kan också anmäla användningen av avtalsdjuren för fortplantning av rasen med registerförarens rapport. Mer information i ifyllnadsanvisningarna till blanketten.

Läs mer

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 24.2.2023