suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ersättning för ekologisk produktion

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Genom ersättningen för ekologisk produktion främjas den ekologiska jordbruksproduktionen samt omställningen till ekologiska produktionsmetoder i enlighet med den nationella ekostrategin.

Ersättningen för ekologisk produktion baserar sig på en femårig förbindelse. Förbindelsen kan ingås i fråga om både växt- och husdjursproduktion. Det är också möjligt att ingå en förbindelse i fråga om areal där ...

Gör så här

Du kan ansöka om en femårig förbindelse om ekologisk produktion i Viputjänsten i maj–juni, i ansökan om åkerstöd.

För vem och på vilka villkor

Du kan ingå en förbindelse om ekologisk produktion och få ersättning för den, om du

 • är en minst 18-årig aktiv jordbrukare
 • odlar minst fem hektar åkerareal som berättigar till ersättning eller minst en hektar areal som berättigar till ersättning och används för odling av trädgårdsväxter
 • har genomgått en fem dagar lång utbildning i ekologisk produktion som förutsätts inom ersättningen för ekologisk produktion
 • är ansluten till kontrollsystemet för ekologisk produktion under hela förbindelseperioden.

Ersättning för ekologisk husdjursproduktion kan du få, om du utöver att du uppfyller de ovannämnda kraven

 • har i genomsnitt minst fem djurenheter av ekologiskt uppfödda produktionsdjur
 • har genomgått en två dagar lång utbildning i ekologisk husdjursskötsel, som förutsätts inom ersättningen för ekologisk produktion
 • i fråga om det djurslag som din ansökan gäller är ansluten till kontrollsystemet för ekologisk produktion under hela förbindelseperioden.

Du kan få ersättning för ekologisk produktion för bara en del av gårdens skiften, om du

 • årligen odlar minst en hektar frilandsgrönsaker på förbindelseareal som omfattas av en partiell förbindelse
 • har organiserat den övriga produktionen i produktionsenheter enligt ekoförordningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mer information Livsmedelsverket.fi, Ersättning för ekologisk produktion

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 13.12.2023