suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ersättning för ekologisk produktion

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Ersättningen för ekologisk produktion är en ersättning för de kostnader och inkomstförluster som iakttagandet av ett ekologiskt produktionssätt medför. Stödet bygger på programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020

Ersättning betalas utifrån en femårig ekoförbindelse till gårdar som tillhör kontrollsystemet för ekologisk produktion. Ersättningen betalas i Fastlandsfinland.

Gör så här

För att få ekoersättning ska du anmäla din gård till kontrollsystemet för ekologisk produktion före utgången av april månad av det år då ansökan om förbindelse görs.

När du anmält dig till kontrollen, ansök om förbindelsen genom att lämna in blankett 215 till NTM-centralen senast på den sista ansökningsdagen för odlarstöd.

För vem och på vilka villkor

För att få ekoersättning ska du anmäla din gård till kontrollsystemet för ekologisk produktion före utgången av april månad av det år då ansökan om förbindelse görs.

När du anmält dig till kontrollen, ansök om förbindelsen genom att lämna in blankett 215 till NTM-centralen senast på den sista ansökningsdagen för odlarstöd.

För att din förbindelse ska förbli i kraft ska din förbindelse ha minst 5 hektar åkerareal som berättigar till ersättning eller minst 1 hektar åkerareal som berättigar till ersättning och som fortlöpande används för odling av trädgårdsväxter. Dessutom ska utbetalning av ersättningen sökas årligen i huvudansökan för stöd.

I regel ska alla ersättningsbara skiften anslutas till förbindelsen och överförast till ekologisk produktion. Alternativt kan du ge en förbindelse endast för de skiften på din gård på vilka du odlar trädgårdsväxter på friland.

Husdjursförhöjning betalas till gårdar som besitter minst 0,3 djurenheter per förbindelsehektar.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021