suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

156 Meddelande om överlåtelse av besittningen av hela gården

  • Utskrivbar blankett

En besittningsöverföringen av en hel gård anmäls med blanketten 156. Med besittningsöverföringen av en hel gård menas fall där alla gårdens stöddjur och odlingsmarker överförs till en ny besittare.

Lämna in blanketten med bilagor inom 15 arbetsdagar från besittningsöverföringen till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din gårdsbruksenhet är belägen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 14.2.2024