suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Miljöersättning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Miljöersättningen är arealbaserad ersättning för de kostnader och inkomstförluster som uppstått till följd av åtgärderna. De åtgärder som ingår i miljöförbindelsens miljöersättning är verktyg för minskande av jordbrukets miljöbelastning.

Miljöersättning betalas för gårdsspecifika och skiftesspecifika åtgärder. Vad gäller gårdsspecifika åtgärder betalas ersättning för hela gårdens förbindelseareal och vad gäller skiftesspecifika åtgärder för skiften där åtgärder utförs.

Gårdsspecifika åtgärder: Balanserad användning av näringsämnen

Skiftesspecifika åtgärder

• Spridande av flytgödsel på åker

• Återvinning av näringsämnen och organiska ämnen

• Hantering av avrinningsvatten

• Miljövårdsvallar

• Användning av organiskt täckmaterial och sättpotatis

• Växttäcke vintertid

• Åkernaturens mångfald

• Användning av alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter

För vem och på vilka villkor

Förbindelsetiden för miljöersättning är fem år. Förbindelsetiden kan förlängas årligen. Minimiarealen för en förbindelse är fem hektar och för gårdar med trädgårdsväxter en hektar. Åldersgränsen är minst 18 år.

Beviljandet av miljöförbindelser och ökandet av förbindelseareal har begränsats efter år 2015.

Då du förbinder dig till miljöersättning förbinder du dig till gårdsspecifika åtgärder och du ska följa miljöersättningens förbindelsevillkor på hela gården. Utöver gårdsspecifika åtgärder kan du dessutom välja skiftesspecifika åtgärder vars antal inte begränsats i samband med förbindelsen. De skiftesspecifika åtgärderna ska vidtas på skiftet tidsmässigt enligt villkoren för åtgärden, som kan till exempel för en skyddszon under hela förbindelseperioden.

Din förbindelse hävs om förbindelsearealen sjunker till mindre än minimiarealen eller vid force majeure. Om du frånträder förbindelsen mitt under en förbindelseperiod återkrävs hela ersättningen för förbindelseperioden.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.3.2021