suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Miljöersättning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Miljöersättningen är ett stöd som syftar till att jordbrukets miljöbelastning ska minska. Miljöersättningen baserar sig på en femårig miljöförbindelse som innehåller gårdsspecifika och skiftesspecifika åtgärder.

När jordbrukaren förbinder sig att iaktta villkor och genomföra åtgärder som minskar belastningen på miljön jämnar miljöersättningen ut kostnaderna för åtgärderna och eventuella inkomstbo ...

Gör så här

Du kan ansöka om en femårig miljöförbindelse i Viputjänsten i maj–juni, i samband med ansökan om åkerstöd.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Du kan få ersättning, om du

  • är minst 18 år
  • är aktiv jordbrukare
  • odlar minst 5 hektar ersättningsberättigande areal eller minst 1 hektar trädgårdsväxter på ersättningsberättigande areal
  • följar förbindelsevillkoren

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 3.5.2023