suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

443 Ansökan om tillstånd att använda växtskyddsmedel på en kyddsremsa i en svår ogrässituation

  • Utskrivbar blankett

Du kan ansöka om tillstånd för härdbekämpning av ogräs i en skyddsremsa i en svår ogrässituation genom att fylla i tillståndsansökan och returnera den till NTM-centralen i den kommun där din gårdsbruksenhet är belägen.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Lämna in blanketten till ELY-centralen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 23.5.2023