suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

471 Ansökan om byte av ersättningsberättigande mellan skiften

Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

På denna blankett kan du ansöka om byte av ersättningsberättigande för miljöersättning, kompensationsbidrag, ersättning för ekologisk produktion och nationella nordliga hektarstöd mellan skiften. Lämna in ansökan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen.

Område: nationell

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.