suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

457 Blankett för ändring av gårdens behörighet till e‐tjänster

  • Utskrivbar blankett

Följande ändringar kan uppges på blanketten.

  • Delegering av behörighet till en rådgivare/assistent.
  • Tilldelning av behörighet till den primära odlaren
  • Annullering av behörighet och bläddringsrättigheter

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten för den kommun där din gårdsbruksenhet är belägen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.9.2023