suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ersättning för djurens välbefinnande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ersättning för djurens välbefinnande betalas för nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä (gödkyckling och kalkon) i hela landet.

Ersättning för djurens välbefinnande kan betalas till den som ansökt om förbindelse. Du kan ansöka om förbindelsen i Viputjänsten eller med pappersblanketten 472.

Gör så här

Ansök om förbindelse för ersättning för djurens välbefinnande i Viputjänsten eller med blanketten 472. Lämna blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

För vem och på vilka villkor

Ersättning för djurens välbefinnande omfattar åtgärder som väljs enligt djurslag och som förbättrar djurens välbefinnande. Ersättningen betalas på basis av de kalkylerade kostnader som genomförandet av åtgärden orsakar, exempelvis arbetstimmarna eller materialen.

Ersättningens belopp bygger på djurenheternas antal som åtgärderna omfattat.

När det gäller svin och fjärdefä förutsätter utbetalningen av ersättningen att du har anmält djurantalet i Viputjänsten eller med pappersblanketten 179.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 21.7.2020