suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ersättning för djurens välbefinnande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ersättning för djurens välbefinnande betalas för nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä (värphöns, gödkyckling och kalkon) i hela landet.

Ersättning för djurens välbefinnande kan betalas till den som ansökt om förbindelse. Du kan ansöka om förbindelsen i Viputjänsten.

Gör så här

Ansök om förbindelse för ersättning för djurens välbefinnande i Viputjänsten.

För vem och på vilka villkor

Ersättning för djurens välbefinnande omfattar åtgärder som väljs enligt djurslag och som förbättrar djurens välbefinnande. Ersättningen betalas på basis av de kalkylerade kostnader som genomförandet av åtgärden orsakar, exempelvis arbetstimmarna eller materialen.

Ersättningens belopp bygger på djurenheternas antal som åtgärderna omfattat.

När det gäller svin och fjärdefä förutsätter utbetalningen av ersättningen att du har anmält djurantalet i Viputjänsten.

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 2.12.2022