suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Lantbruksföretagas avbytartjänster

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Lovisa stad administrerar avbytarservicen på ett område som omfattar 16 kommuner och städer. Avbytarenheten har cirka 45 avbytare och två ledande avbytare samt tre heltidsanställda personer inom förvaltningen. Avbytarservicens servicekontor finns i före detta kommunkansliet i Liljendal.

En enskild lantbruksföretagare kan också inverka på funktionsdugligheten och utvecklingen av den avbytarservic ...

Gör så här

Du ska använda blanketten för att skriftligen ansöka om rätt till avbytartjänster hos den lokala enheten som ordnar avbytartjänsten eller göra ansökan elektroniskt på Lomitusnetti. Den lokala enheten kan även ha andra ansökningssätt. Den lokala enheten bestämmer både tidpunkten för ansökan om semester och tidpunkten för avbytartjänsten.

Du söker om rätt till avbytartjänster på samma sätt då du ordnar avbytet själv. Om du själv ordnar avbytet ska du ansöka om ersättning hos den lokala enheten för det avbytet du ordnat innan utgången av de två kalender-månader som följer efter avbytets tidpunkt.

För vem och på vilka villkor

Husdjursproducenter med minst sex husdjursenheter har rätt till avbytartjänster. Verksamheten ska vara be-skattad enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Lantbruksföretagare som använder avbytartjänsterna ska ha en lagstadgad LFöPL-försäkring.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lantbruksföretagarens avbytartjänster är semestern, vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytartjänst. Gårdens lantbruksföretagare kan tillsammans bestämma om de använder den lokala enhetens avbytartjänster eller om de ordnar med avbytet själva.

Om lantbruksföretagaren valt att använda den lokala enhetens tjänster är det den kommunanställda lantbruksavbytaren eller köptjänstleverantören som kommunen skaffat som utför lantbruksföretagarens nödvändiga dagliga husdjursskötsel under tiden lantbruksföretagaren har semester eller exempelvis är sjuk.

Om lantbruksföretagaren valt att själv ordna avbytartjänsterna kan producenten köpa motsvarande tjänst av en serviceproducent som registrerat sig i förskottsuppbördsregistret. Den lokala enheten betalar ut ersättning till serviceproducenten på ansökan.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 26.5.2020