suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Lantbruksföretagas avbytartjänster

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Lovisa stad administrerar avbytarservicen på ett område som omfattar 16 kommuner och städer. Avbytarenheten har cirka 45 avbytare och två ledande avbytare samt tre heltidsanställda personer inom förvaltningen. Avbytarservicens servicekontor finns i före detta kommunkansliet i Liljendal.

En enskild lantbruksföretagare kan också inverka på funktionsdugligheten och utvecklingen av den avbytarservice som den lokala enheten ger genom att kontakta medlemmarna i samarbetsgruppen inom den egna lokalenheten och genom att framföra dem sina synpunkter.

Gör så här

Innan avbytararbetet börjar ska du använda blanketten för att skriftligen ansöka om rätt till avbytartjänster hos den lokala enheten som ordnar avbytartjänsten eller göra ansökan elektroniskt på Lomitusnetti. Den lokala enheten kan även ha andra ansökningssätt. Den lokala enheten fastställer ansökningstiden för årssemestern och det avgiftsbelagda avbytet.

Du söker om rätt till avbytartjänster på samma sätt då du ordnar avbytet själv. Om du själv ordnar avbytet ska du ansöka om ersättning hos den lokala enheten för det avbytet du ordnat innan utgången av de två kalender-månader som följer efter avbytets tidpunkt.

För vem och på vilka villkor

Husdjursproducenter med minst sex husdjursenheter har rätt till avbytartjänster. Verksamheten ska vara be-skattad enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Lantbruksföretagare som använder avbytartjänsterna ska ha en lagstadgad LFöPL-försäkring.

Semesteravbytet är avgiftsfritt för lantbruksföretagare. För andra avbytartjänster uppbärs en avgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lantbruksföretagarens avbytartjänster är semestern, vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytartjänst. Gårdens lantbruksföretagare kan tillsammans bestämma om de använder den lokala enhetens avbytartjänster eller om de ordnar med avbytet själva.

Om lantbruksföretagaren valt att använda den lokala enhetens tjänster är det den kommunanställda lantbruksavbytaren eller köptjänstleverantören som kommunen skaffat som utför lantbruksföretagarens nödvändiga dagliga husdjursskötsel under tiden lantbruksföretagaren har semester eller exempelvis är sjuk.

Om lantbruksföretagaren valt att själv ordna avbytartjänsterna kan producenten köpa motsvarande tjänst av en serviceproducent som registrerat sig i förskottsuppbördsregistret. Den lokala enheten betalar ut ersättning till serviceproducenten på ansökan.

Lag om avbytarservice för lantbruksföretagare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 26.5.2020