suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter betalas ut för lagring av inhemska frilandsgrönsaker (odlingsyta på minst 1 hektar) med utgångspunkt i det lagerutrymme som används för lagringen.

Trädgårdsstöden syftar till att stöda den inhemska produktionen av trädgårdsväxter samt trygga de producerade livsmedlens kvalitet och tillräcklighet.

Det är ett nationellt stöd som betalas ut i hela landet. I stödo ...

Gör så här

Man kan ansöka om stödet i oktober elektronisk med Viputjänsten. Du ska anmäla lagermängderna för november på och för december med Viputjänsten.

Stödet beviljas av NTM-centralen i Österbotten och Egentliga Finland samt av Statens ämbetsverk på Åland.

Stödet betalas ut till dig kalenderåret efter stödansökan, i mars eller april.

Via NTM-centralen i Österbotten ansöker man om och betalar ut stödet till följande verksamhetsområden, utöver det egna området: södra Österbotten, norra Österbotten, norra Savolax, norra Karelen, Kajanaland och Lappland.

Via Egentliga Finlands NTM-central ansöker man om och betalar ut stödet till följande verksamhetsområden, utöver det egna området: Egentliga Finland, Nyland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och södra Savolax.

Statens ämbetsverk på Åland har hand om Ålandsregionen.

För vem och på vilka villkor

Du ska vara minst 18 år och själv producera de produkter som lagras. Om ansöker är en sammanslutning, minst en person ska vara över 18 år.

Du ska ha till minst en hektar odlingsytan och ytan skulle vara anmalt i åkerstödansökan för innevarande år.

Följande produkter är stödberättigade: kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, åkerkål, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök (även vitlök) och vitkål

Stödet beviljas i förhållande till produktmängden i kubik. Minsta angivna produktmängd är 1 kubikmeter. Stödbeloppet påverkas av den genomsnittliga mängden produkter i lagret i november och december. Stödet påverkas också av den tekniska nivån på lagret (maskinellt kylt lager eller annat lager).

När du ansöker om lagringsstöd förbinder du dig till att hålla lagerbokföring av mängden produkter under tiden 1/11–31/12 med en kubikmeters (m3) precision.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket, NTM-centralen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.9.2023