suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättsregistercentralen

Organisation

Rättsregistercentralen är ett ämbetsverk som hör till justitieministeriets förvaltningsområde och som ansvarar för uppgifter med verkställande och registerförande samt för utveckling och underhåll av datasystemen inom justitieministeriets förvaltningsområde samt produktionsstöd för dessa.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler