suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Rättsregistercentralen

Rättsregistercentralen är ett ämbetsverk som hör till justitieministeriets förvaltningsområde och som ansvarar för uppgifter med verkställande och registerförande samt för utveckling och underhåll av datasystemen inom justitieministeriets förvaltningsområde samt produktionsstöd för dessa.

Kontaktuppgifter

E-post
Registratorskontor
oikeusrekisterikeskus@om.fi

E-post
Straffregisterärenden
rikosrekisteri@om.fi

Besöksadress

Ingen kundservicedesk

Wetterhoffinkatu 2

13100 Hämeenlinna

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2722042-5

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003727220425
Förmedlarkod:
E204503
Telefon
Växeln
+358 295665631 
(lna/msa)

Telefon
Verkställighets- och betalningsärenden
+358 295665662 
(lna/msa)

Telefon
Registerärenden
+358 295665650 
(lna/msa)

Postadress

PB 157

13101 Hämeenlinna