suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Utdrag om brottslig bakgrund för studerande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Utdrag om brottslig bakgrund för studerande betyder straffregisterutdrag som företes för utbildningsanordnaren eller högskolan . Uttdraget företes när i sina studier eller i sådan inlärning i arbetet eller sådan praktik som hör till studierna kunna åta sig en uppgift som i väsentlig grad består i att arbeta med minderåriga

Behandlingstiden för utdraget är sju (7) arbetsdagar. Bristfälliga ansökningar får vänta pä en utredning, vilket förlänger leveranstiden.

För vem och på vilka villkor

Vid beställning av utdraget bör man angiva, för vilken utbildningsanordnaren man beställer det. Ett utdrag om brottslig bakgrund överlämnas endast till vederbörande.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRättsregistercentralen
Ansvarig för tjänstenRättsregistercentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 30.6.2020