suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Utdrag om brottslig bakgrund för studerande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Utdrag om brottslig bakgrund för studerande betyder straffregisterutdrag som företes för utbildningsanordnaren eller högskolan . Uttdraget företes när i sina studier eller i sådan inlärning i arbetet eller sådan praktik som hör till studierna kunna åta sig en uppgift som i väsentlig grad består i att arbeta med minderåriga

Behandlingstiden för utdraget är sju (7) arbetsdagar. Bristfälliga ansökni ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Vid beställning av utdraget bör man angiva, för vilken utbildningsanordnaren man beställer det. Ett utdrag om brottslig bakgrund överlämnas endast till vederbörande.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rättsregistercentralen

Ansvarig för tjänsten

Rättsregistercentralen
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 10.9.2021