suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Ansökan om straffregisterutdrag: studerandes arbetspraktik med barn

  • Utskrivbar blankett

Blankett för att ansöka straffregisterutdrag för studerandes arbetspraktik med barn

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Oikeusrekisterikeskus
PB 157
13101 Hämeenlinna

Tjänster

Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 30.6.2020