suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Rättsregistercentralens E-tjänster

  • E-tjänst

I E-tjänster är det möjligt att söka straffregisterutdrag för olika behov. Förutom straffregisterutdrag är det möjligt att söka utdrag och intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret, näringsförb ...

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Rättsregistercentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 10.9.2021