suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Rättsregistercentralens E-tjänster

  • E-tjänst

I E-tjänster är det möjligt att söka straffregisterutdrag för olika behov. Förutom straffregisterutdrag är det möjligt att söka utdrag och intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret, näringsförbudsregistret, skuldsaneringsregistret och registret över djurhållningsförbud via den nya e-tjänsten. Via tjänsten är det också möjligt att få ett saldointyg ur Rättsregistercentralens indrivningssyste ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 10.9.2021