suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregister

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Konkurs- och företagssaneringsregistret är offentliga register, ur vilka var och en kan beställa avgiftspliktiga utdrag. Med hjälp av uppgifter i registren är det möjligt att bl.a. bevaka sina intressen i fordringsmål eller vid slutande av avtal.

Om person har inte anteckningar i register, utdraget kan skrivas på engelska

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om konkurs- och företagssaneringsregistret

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRättsregistercentralen
Ansvarig för tjänstenRättsregistercentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 25.11.2020