suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregister

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst
Område nationell
Tjänsten erbjuds på svenska, finska, engelska

Konkurs- och företagssaneringsregistret är offentliga register, ur vilka var och en kan beställa avgiftspliktiga utdrag. Med hjälp av uppgifter i registren är det möjligt att bl.a. bevaka sina intressen i fordringsmål eller vid slutande av avtal.

Om person har inte anteckningar i register, utdraget kan skrivas på engelska


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Utdraget kostar 22 euro


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om konkurs- och företagssaneringsregistret


Servicen tillhandahålls av: 
Rättsregistercentralen