suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Ansökan om konkurs- och företagssaneringsregister

  • Utskrivbar blankett

Ansökan om konkurs- och företagssaneringsregister

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Rättregistercentralen
PB 157
13101 Hämeenlinna

Tjänster

Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 30.6.2020