suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Straffregisterutdrag för klassificerare av bildprogram

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Straffregisterutdrag för klassificerare av bildprogram företes för Nationella audiovisuella institutet när personen skall arbeta som klassificerare av bildprogram.

Behandlingstiden för utdraget är sju (7) arbetsdagar. Bristfälliga ansökningar får vänta pä en utredning, vilket förlänger leveranstiden.

Utdraget är giltigt i sex månader efter utfärdandet

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Ett utdrag om brottslig bakgrund överlämnas endast till vederbörande.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rättsregistercentralen

Ansvarig för tjänsten

Rättsregistercentralen
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 10.9.2021