suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Straffregisterutdrag för klassificerare av bildprogram

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Straffregisterutdrag för klassificerare av bildprogram företes för Nationella audiovisuella institutet när personen skall arbeta som klassificerare av bildprogram.

Behandlingstiden för utdraget är sju (7) arbetsdagar. Bristfälliga ansökningar får vänta pä en utredning, vilket förlänger leveranstiden.

Utdraget är giltigt i sex månader efter utfärdandet

För vem och på vilka villkor

Ett utdrag om brottslig bakgrund överlämnas endast till vederbörande.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRättsregistercentralen
Ansvarig för tjänstenRättsregistercentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 10.9.2021