suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Straffregisterutdrag för upphandlingsförfarande

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett företag/samfund kan av Rättsregistercentralen få straffregisterutdrag för upphandlingsförfarande om personer som är ledamöter i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller behöriga att företräda, fatta beslut om eller kontrollera anbudsgivaren. Utlämnande av uppgifter förutsätter samtycke av personen i ansökan.

Rättsregistercentralen bedömer inte om personen kan anses verka i ovan nämnda uppgifter utan det ska det företag/samfund som uppvisar utdragen göra.

Utdrag lämnas ut till inhemska och utländska offentliga upphandlande enheter. Om det inte finns några anteckningar i utdraget kan det också skrivas ut på engelska.

Utdraget är i kraft ett år från beviljandet, och samma utdrag kan visas upp för flera upphandlande enheter.

Gör så här

Företaget beställer straffregisterutdragen och bifogar fullmakter undertecknade av personer i ledande ställning till ansökan. Av fullmakten ska det tydligt framgå att den är avsedd för beställning av straffregisterutdrag enligt upphandlingsförfarandet. Det bästa alternativet är att använda Rättsregistercentralens blanketter.

Vi rekommenderar att du beställer utdrag via justitieförvaltningens e-tjänst. En företagsrepresentat som antecknats i handelsregistret kan logga in utan en separat fullmakt och övriga företagsrepresentanter kan befullmäktigas att beställa upphandlingsförfarandeutdrag med suomi.fi-fullmakten "Beställa utdrag ur straffregistret".

Därefter kan företagets representant logga in i e-tjänsten med sina personliga identifieringsverktyg. De fullmakter som personerna undertecknat bifogas i PDF-format till e-blanketten. Utdragen postas till den adress som företaget angett.

För vem och på vilka villkor

Utlämnande av uppgifter förutsätter samtycke av personen i ansökan.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Utdraget kostar 12 euro.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRättsregistercentralen
Ansvarig för tjänstenRättsregistercentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 10.9.2021