suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Ansökan om straffregisterutdrag: upphandlingsförfarandet

  • Utskrivbar blankett

Blankett för att ansöka straffregisterutdrag för upphandlingsförfarandet.

Utlämnande av uppgifter förutsätter samtycke av personen i ansökan.

Tjänster

Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 3.8.2021