suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Ansökan om straffregisterutdrag: upphandlingsförfarandet

  • Utskrivbar blankett

Blankett för att ansöka straffregisterutdrag för upphandlingsförfarandet.

Utlämnande av uppgifter förutsätter samtycke av personen i ansökan.

Blankettens leveransuppgifter

Oikeusrekisterikeskus
PB 157
13101 Hämeenlinna

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Rättsregistercentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 4.12.2019