suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Utdrag ur näringsförbudsregister

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Register omfattar uppgifterna om giltig näringsförbud. Näringsförbudsregistret är offentliga register, ur vilka var och en kan beställa avgiftspliktiga utdrag.

Om person har inte anteckningar i register, utdraget kan skrivas på engelska

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Utdraget kostar 22 euro.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om näringsförbud

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRättsregistercentralen
Ansvarig för tjänstenRättsregistercentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 10.9.2021