suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Ansökan om betalningsanstånd / blankett

  • Utskrivbar blankett

Blankett för begäran om betalninganstånd för Rättregistercentralens fördran

Blankettens leveransuppgifter

Oikeusrekisterikeskus / Begäran om betalningsantånd
PB 157

13101 Hämeenlinna

Basuppgifter

Ansvarig organisation Rättsregistercentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 30.6.2020