suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Ansökan om betalningsanstånd / blankett

  • Utskrivbar blankett

Blankett för begäran om betalninganstånd för Rättregistercentralens fördran

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Oikeusrekisterikeskus / Begäran om betalningsantånd
PB 157
13101 Hämeenlinna

Tjänster

Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 30.6.2020