suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vilka kan gifta sig med varandra?

I vissa fall kan det finnas hinder för att ingå äktenskap. Du kan till exempel inte gifta dig om ditt tidigare äktenskap eller registrerade partnerskap fortfarande är giltigt.

I hindersprövningen utreds om det förlovade paret kan ingå äktenskap. De som ämnar ingå äktenskap ska begära hindersprövning i god tid före vigseln.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.5.2021