suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om olika former av parrelationer

Ett par kan leva i ett samboförhållande, äktenskap eller registrerat partnerskap. Parförhållandets form kan påverka till exempel 

  • egendomsfördelningen vid en skilsmässa
  • makarnas förmåner 
  • om man får ett gemensamt efternamn.


Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett. Öppnas i ett nytt fönster.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Information om äktenskap

Ingående av äktenskap har många konsekvenser för makarnas rättigheter och skyldigheter. Att gifta sig påverkar i synnerhet de ekonomiska frågorna.

Information om samboförhållanden

Samboförhållanden påverkar inte makarnas rättigheter och skyldigheter på samma sätt som äktenskap.

Information om registrerat partnerskap

Rättigheterna och skyldigheterna för dem som lever i ett registrerat partnerskap är till många delar desamma som för dem som lever i ett äktenskap.